Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο "WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο" μεταξύ ΕΥΔΕ- ΤΠΕ, ΓΓΤΤ και Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: