Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρόσληψης έξι (6) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων: «Άθληση για Όλους» περιόδου 2024-2025, σε συνεργασία με την Γ.Γ. Αθλητισμού.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: