Απόφαση Δ.Ε. για τροποποίηση των όρων διακήρυξης και καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 555.200,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: