Απόφαση Δ.E. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,(πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), έτους 2024 -2025.

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: