Απόφαση Δ.E. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: