Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 645.161,29 €.

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: