Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασία αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λευκάδας – Ελλομένου-Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών-Κάλαμου και Καστού».

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: