Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 978.819,24€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: