Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: