Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ος ΑΠΕ) και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: