Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος ΑΠΕ) και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ".

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: