Απόφαση Δ.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: