Απόφαση Δ.Ε. περί ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: