Απόφαση Δ.Ε. για επανέγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 978.660,95 € με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: