Απόφαση Δ.Ε. για επικαιροποίηση όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Κατούνης Δ.Ε. Λευκάδας, για τις ανάγκες στέγασης του κοινοτικού καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: