Απόφαση Δ.Ε. για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στη θέση «Αι Σώστης» οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων. Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: