Απόφαση Δ.Ε. για κατάρτιση των όρων διακήρυξης, για την εκμίσθωση τριών οικίσκων – καντινών στο «Πόρτο Κατσίκι» Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: