Απόφαση Δ.E. για καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 44094/2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: