Απόφαση Δ.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: