Απόφαση Δ.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας για τις ανάγκες στέγασης του Παιδικού Σταθμού πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: