Απόφαση Δ.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος κοιν. Πηγαδησάνων για χρήση του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: