Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης για συνέχιση λειτουργίας του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Λευκάδας» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 309/15-2-2024, Κωδικό ΙΟΝ35 και α/α ΟΠΣ 7513/2024 πρόσκλησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά».

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: