Απόφαση Δ.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α 567/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: