Απόφαση Δ.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α479/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αγωγής της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας ως ειδικού διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: