Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 60/2024 αγωγή διόρθωσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Ιωάννη Κολυβά και Παναγιώτη Κολυβά η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: