Απόφαση Δ.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α107/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: