Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρους κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υποθέσεων, άρθρο 72 ια’ Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δύο αγωγές καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής της Α.Τ., οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση τον Ιούνιο του έτους 2024, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: