Απόφαση Δ.Ε. για παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 333/2023 αγωγή του Δ.Τ.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: