Απόφαση Δ.Ε. επί της από 21.12.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 335/2023) αγωγή της Κ. Μ. του Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: