Απόφαση Δ.Ε για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στο Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: