Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: