Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 98.944,56 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: