Απόφαση Δ.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: