Απόφαση Δ.E. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 28.05.2024 για την εκμίσθωση τριών οικίσκων καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Δ.Κ. Λευκάδας Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: