Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του 1ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Β» της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: