Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Aρείου Πάγου στη συνεδρίαση στις 15/4/2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη συνεδρίαση αυτού κατά της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η οποία στρέφεται κατά της αριθ’ 47/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: