Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτού προς υποστήριξη της από 17-10-2022 και αριθμό Μ191/2022 της έφεσης του Δήμου Λευκάδας, η οποία στρέφεται κατά της αριθ’ 191/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Ελπινίκης Κόγκα.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: