Απόφαση Δ.E. για υλοποίηση προγράμματος Summer Camp στη Βασιλική Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: