Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» με α) απευθείας ανάθεση και β) ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

274

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

21/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: