Απόφαση Δ.Ε. περί απαλλαγής υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: