Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας ως δικαιούχου ποσού 11.000,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.107967/15-12-2023/ΑΔΑ:9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: