Απόφαση Δ.E. περί έγκρισης επιχειρησιακού σχεδίου Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: