Απόφαση Δ.E. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 26η.06.2024 με σκοπό την εκμίσθωση κτηρίου με οκτώ (08) ενοικ. δωμάτια στην Δ.Κ. Αγ. Νικήτα Δ.Ε. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: