Απόφαση Δ.Ε. περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Λευκάδας για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων που αφορούν σε έργα του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: