Απόφαση Δ.Ε. τροποποίησης της υπ΄αριθ. 90/2024 ( ΑΔΑ: Ψ625ΩΛΙ-Υ1Δ) απόφασής της.

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: