Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", ανάδοχος: ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε..

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: