Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης 2ου ορόφου του κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας (Καποδιστρίου 11) στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: