Ψήφισμα Δ.Σ. για τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου στο νοσοκομείο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: