Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: