Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: